Zrealizowane POKL - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich


Zrealizowane projekty EFS: POKL

PO KLUCZ DO BIZNESU 2

  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia   PO KLucz do biznesu 2!   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu...

KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN

  1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – Projekty konkursowe KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego    Projekt...

PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.4 Projekty Innowacyjne – projekt konkursowy   INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego   Projekt „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"...

CEL - DOBRA PRACA

Poddziałanie 6.1.3 –.  „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Okres realizacji 01.01.2008 – 31.12.2014 Uczestnicy projektu:  (Beneficjenci Ostateczni) Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Cel projektu:  zwiększenie aktywności zawodowej w grupie 50 osób...

NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY

Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.   NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   ...

ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Projekt realizowany w partnerstwie przez: 1. Grupa...

MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET

Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Projekt realizowany w partnerstwie...

NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY

Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Okres realizacji od 01.04.2008r. – do 31.12.2010r.  NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY projekt współfinansowany przez Unię...

PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Okres realizacji: od 01.02.2009r. – do 31.03.2010r.   PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY. projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ...

SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Okres realizacji od 01.04.2008r. – do 29.05.2009r.   SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA   projekt współfinansowany przez Unię Europejską w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę