Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich


Nabór wniosków - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - od 17.04.2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę