Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich


NABÓR WNIOSKÓW - NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA Z FUNDUSZU PRACY

Informacja dla mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Nabór wniosków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Nabór wniosków - Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Informacja

Wnioski o wsparcie finansowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Nabór wniosków o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - od 17.04.2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów

Nabór wniosków - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy - od 30.04.2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów

Nabór wniosków - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - od 17.04.2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów

UWAGA - do wszystkich wniosków składanych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Nabór wniosków - niskoprocentowe pożyczki - od 17.04.2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów

Informacja dla stażystów

Koniec adresów: pup-strzelce.pl

Aktualności Urzędu

 • INFODORADCA+

              W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też...

 • Koniec adresów: pup-strzelce.pl

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, że przestały funkcjonować adresy e-mail do urzędu z końcówką (domeną): " @pup-strzelce.pl ", prosimy do kontaktu z urzędem używać adresów z końcówką (domeną): @strzelceopolskie.praca.gov.pl lub adresu ogólnego do urzędu: opst@praca.gov.pl ...

 • Szkolenia i Doradztwo

  Dofinansowanie dla firm. Szkolenia i Doradztwo.

 • Filmiki instruktażowe - zatrudnianie cudzoziemców

  Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.  Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Wyświetlanie 21 - 24 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2a
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 756-12-85-653
REGON: 531595947
tel. +48 77 462 18 00 
fax. +48 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu: 7:30 - 15:30
Godziny przyjmowania stron: 8:00 - 14:00
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę